Błąd pomiaru systematyczny


Składnik błędu pomiaru, który przy powtarzaniu pomiarów pozostaje stały lub zmienia się w przewidywalny sposób. Wynika on z niedoskonałości przyrządów i metod pomiarowych. Błędy systematyczne należy uwzględniać, wprowadzając korektę do wyniku. Może nią być poprawka, mnożnik lub wartość z tablicy.
Przykładem błędu systematycznego jest błąd wzorca, który znajduje się w świadectwie wzorcowania.