Błąd pomiaru w punkcie kontrolnym

Jest to błąd pomiaru przyrządu pomiarowego lub układu pomiarowego przy określonej wartości wielkości mierzonej. Przykładem takiego błędu jest wzorcowanie wagi w wybranych punktach kontrolnych. W codziennym użytkowaniu sprawdza się okresowo wagę (zazwyczaj po adiustacji) pewnym wzorcem kontrolnym. To również jest określanie błędu w punkcie kontrolnym. Dobrze byłoby, żeby ten punkt kontrolny pokrywał się z masami ważonych próbek.