Błąd graniczny dopuszczalny (MPE)


Maksymalna dopuszczona przez przepisy dodatnia lub ujemna różnica pomiędzy wskazaniem a wartością prawdziwą; termin pochodzi z wymagań prawnych dla wag (PN-EN 45501) a jego mechanizm (zależność błędu od obciążenia) został wykorzystany do tworzenia własnych wymagań w organizacji.