Budżet niepewności


Zbiór wszystkich możliwych czynników, które mają wpływ na proces ważenia. Analizuje się najczęściej parametry wagi, ale ocena może dotyczyć również innych obszarów, o ile zawierają one istotne informacje. Należy tu zaznaczyć, że nie należy dążyć do pokazania wszystkich elementów, ale raczej skupić się na tych kluczowych tzn. takich, których wkład do budżetu jest istotny.