Metrologia

Metrologia to nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników. Ogólnie można ją podzielić na metrologię, przemysłową, naukową oraz prawną (dotyczącą uregulowań prawnych). Nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów: Metros – mierzyć oraz Logos – nauka.