Profil suszenia

W przypadku wagosuszarek jest sposób sterowania dynamiką temperatury suszenia, jaka panuje w komorze suszenia od momentu startu do momentu automatycznego lub ręcznego zakończenia całego procesu.