Pipeta tłokowa

Przyrząd pomiarowy przeznaczony do odmierzania określonych objętości cieczy, stosowany powszechnie w wielu gałęziach przemysłu; ze względu na konstrukcję wyróżnia się pipety jednokanałowe lub wielokanałowe, uwzględniając objętość występują pipety o stałej lub zmiennej objętości.