Przetwornik tensometryczny

Przetwornik, który w swojej zasadzie działania wykorzystuje pomiar odkształcenia elementu pomiarowego (tensometru), zmiana rezystancji ∆R tensometru jest proporcjonalna do naprężenia mechanicznego.