Potwierdzenie metrologiczne

Jest to zbiór operacji wymaganych do zapewnienia, że użytkowane wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami związanymi z jego zamierzonym użyciem. Potwierdzenie metrologiczne obejmuje zwykle wzorcowanie i sprawdzenie, wszelkie niezbędne adiustacje lub naprawy i późniejsze ponowne wzorcowanie, porównanie z wymaganiami metrologicznymi związanymi z zamierzonym użyciem wyposażenia, jak też wszelkie wymagane plombowanie i etykietowanie.
Potwierdzenie metrologiczne uzyskuje się wówczas, kiedy wykaże się i udokumentuje przydatność wyposażenia pomiarowego do zamierzonego użycia. Wymagania dotyczące zamierzonego użycia obejmują takie zagadnienia, jak zakres, rozdzielczość, błędy graniczne dopuszczalne itd.