Poziom ufności / prawdopodobieństwo rozszerzenia

Prawdopodobieństwo rozszerzenia /coverage probability/ (wg. VIM 2.37) zwane potocznie poziomem ufności jest to prawdopodobieństwo, że zbiór wartości wielkości prawdziwych menzurandu zawarty jest w określonym przedziale rozszerzenia. Poziom ufności zależy od zastosowanego współczynnika rozszerzenia k, który jest liczbą większą od jedności (zazwyczaj z przedziału od 2 do 3, jednak dla specjalnych zastosowań może być wybrany spoza tego przedziału), przez którą mnoży się obliczoną standardową złożoną niepewność pomiaru w celu uzyskania niepewności pomiaru rozszerzonej U.
Najlepiej jest, kiedy wartość współczynnika k wyznacza przedział, odpowiadający ściśle określonemu poziomowi ufności – najczęściej około 95% dla k = 2 lub 99% dla k = 3.