Średnia wartość pomiaru

Wartość średnia to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to liczba sumowanych liczb), tak więc jest to iloraz sumy wszystkich wyników ważenia danej próbki i ilości ważeń; parametr wykorzystywany podczas badania powtarzalności wskazań.