Wzorcowanie (kalibracja)

Zbiór operacji ustalających w określonych warunkach relacje między wartościami wielkości mierzonej, wskazywanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości, realizowanymi przez wzorce jednostki miary.

Podstawowe cechy wzorcowania:

  • błąd pomiaru,
  • niepewność pomiaru,
  • spójność pomiarowa.