Badanie przepuszczalności pary wodnej przez laminat włókninowy i foliowy oraz powlekat foliowy z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAX 50 produkcji Radwag / Tomasz czyż

Przepuszczalność takich produktów jak plastry jest ważną cechą, która daje z jednej strony bezpieczeństwo a z drugiej strony komfort użytkowania. Z tego też względu badanie tego parametru ma szczególne znaczenie.

Tester czystości metali szlachetnych / Sławomir Janas

DOKŁADNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI Automatyczna adiustacja wbudowana w konstrukcję wagi gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od warunków zewnętrznych. Posiada własne algorytmy uruchamiane przy zmianach temperatury i czasu.

Zasoby niematerialne w firmie innowacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie jakości na przykładzie firmy RADWAG wagi elektroniczne / Jacek Pilecki

RADWAG jako firma obecna ze swoimi wyrobami na rynku światowym, oprócz stosowania w swoich produktach innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających zaspokojenie wymagań użytkowników musi równolegle stosować nowe idee, pomysły i sposoby zarządzania własnymi strukturami.

Badanie przepuszczalności pary wodnej przez skóry wyprawione z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAC 50 produkcji RADWAG wagi elektroniczne / Sławomir Janas

2

Zestaw do badań przepuszczalności pary wodnej składa się z dwóch elementów . Pierwszy z nich to próbnik 2000, a drugi to wagosuszarka. Próbnik jest dedykowany specjalnie dla wagosuszarek i wykorzystywanie go w innych aspektach badawczych jest niemożliwe.

Optymalizacja procesu wzorcowania pipet tłokowych

7

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizie wymagań normy ISO 8655-6 opracowane zostały w RADWAG nowe rozwiązania minimalizujące ryzyko występowania błędów.

Wyznaczanie błędów pipet tłokowych metodą grawimetryczną

23

W pomiarach chemicznych (np. w analizie miareczkowej) bardzo istotne znaczenie ma dokładne odmierzanie objętości cieczy. Przeprowadza się je za pomocą różnych naczyń miarowych. Obecnie stosowane są szklane przyrządy pomiarowe, jak zlewki, kolby, itp. (do odmierzania większych objętości), oraz szklane pipety miarowe (do mniejszych objętości).

Nowe wagosuszarki MAC i MAX, szybkość, niezawodność, dokładność / Paweł Nakoneczny

6

Parametrem decydującym w znacznym stopniu o wyniku wilgotności próbki jest temperatura suszenia. Poprzez umiejscowienie termometru kontrolnego bezpośrednio nad szalką uzyskujemy temperaturę zbliżoną do temperatury próbki.

Wagosuszarki w pomiarach wilgotności / Sławomir Janas

16

Powszechnie wiadomo, że zawartość wilgoci ma wpływ na różnorakie własności fizyczne substancji. Stąd wynika potrzeba oznaczania zawartości wilgoci na różnych etapach produkcji czy też kontroli produktu. Zazwyczaj proces w którym określamy wilgotność czy też masę suchą musi być szybki i w miarę pewny.

Warunki środowiskowe dla poprawnej pracy wag elektronicznych / Sławomir Janas

17

Systemy jakości które obecnie są powszechnie stosowne w wielu organizacjach precyzyjnie określają wymogi dla urządzeń pomiarowych oraz warunki w jakich mogą one poprawnie pracować.

Sucha pozostałość szybciej wygodniej za pomocą wagosuszarki

12

Sucha pozostałość i substancje rozpuszczalne to parametry, które jeszcze niedawno należały do grupy wskaźników charakteryzujących jakość wody do spożycia, wód powierzchniowych oraz ścieków odprowadzanych do wód i gleby. Obecnie znaczenie prawne tych parametrów wyraźnie zmalało.