Badanie przepuszczalności pary wodnej przez laminat włókninowy i foliowy oraz powlekat foliowy z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAX 50 produkcji Radwag / Tomasz czyż

Przepuszczalność takich produktów jak plastry jest ważną cechą, która daje z jednej strony bezpieczeństwo a z drugiej strony komfort użytkowania. Z tego też względu badanie tego parametru ma szczególne znaczenie.

Tester czystości metali szlachetnych / Sławomir Janas

DOKŁADNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI Automatyczna adiustacja wbudowana w konstrukcję wagi gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od warunków zewnętrznych. Posiada własne algorytmy uruchamiane przy zmianach temperatury i czasu.

Zasoby niematerialne w firmie innowacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie jakości na przykładzie firmy RADWAG wagi elektroniczne / Jacek Pilecki

RADWAG jako firma obecna ze swoimi wyrobami na rynku światowym, oprócz stosowania w swoich produktach innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających zaspokojenie wymagań użytkowników musi równolegle stosować nowe idee, pomysły i sposoby zarządzania własnymi strukturami.

Badanie przepuszczalności pary wodnej przez skóry wyprawione z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAC 50 produkcji RADWAG wagi elektroniczne / Sławomir Janas

2

Zestaw do badań przepuszczalności pary wodnej składa się z dwóch elementów . Pierwszy z nich to próbnik 2000, a drugi to wagosuszarka. Próbnik jest dedykowany specjalnie dla wagosuszarek i wykorzystywanie go w innych aspektach badawczych jest niemożliwe.