Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 4. Niepewność pomiaru w praktyce / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/04

Niepewność pomiaru jest nierozerwalnie złączona z procedurami badawczymi lub pomiarowymi obowiązującymi w laboratoriach.

Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 3. Wyposażenie pomiarowe w przemyśle / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/03

Wyposażenie pomiarowe stosowane w przemyśle, podobnie jak w laboratoriach ma bardzo istotny wpływ na jakość produktów wszędzie tam, gdzie są stosowane jakiekolwiek pomiary.

Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 2. Wyposażenie pomiarowe w laboratorium / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/02

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium ma najważniejszy wpływ na jakość wyników badań i wzorcowań. Odpowiedni nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz zachowanie spójności pomiarowej zapewnia miarodajne wynika badań lub wzorcowań.

Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 1. Podstawy, metrologia prawna, naukowa i przemysłowa / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/01

Metrologia jest nauka o pomiarach, która jest wszechobecna w życiu codziennym człowieka, zarówno dla tych, którzy są świadomi jej praktycznego stosowania oraz wszystkich ludzi użytkujących rozmaite przyrządy pomiarowe. Ogólnie metrologia dzieli się na metrologię prawną oraz metrologię naukową i przemysłową.