Podstawy metrologii

Każdy użytkownik wyposażenia, pracownik średniego i wyższego szczebla kierowniczego używa terminów związanych z metrologią.

Niepewność pomiaru masy w praktyce

Z wszystkimi pomiarami nierozłącznie jest związana niepewność ich wyników. Podając wyniki pomiarów wielkości fizycznych, należy podać również informację ilościową o dokładności danych pomiarów.

Prawna kontrola metrologiczna urządzeń ważących- Kto i kiedy może dokonać oceny zgodności? Kiedy mogą wystąpić niezgodności? / Jacek Pilecki, Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Pomiar 2007/06

10

Historyczne zapisy o dokonywaniu pomiarów podstawowych wielkości fizycznych sięgają starożytności. Już 3000 lat przed naszą erą, groziła kara śmierci za niedopełnienie obowiązku wzorcowania przez architektów egipskich wzorca jednostki długości.

Nadzór prawny nad wyposażeniem pomiarowym / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Pomiar 2007/02

Dla wszystkich użytkowników wyposażenia pomiarowego powszechnie wiadomym jest, że aby zapewnić wiarygodność otrzymanych wyników pomiarów, należy mieć zaufanie do swoich przyrządów pomiarowych.

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem Pomiarowym – spełnienie wymagań czy Naturalna potrzeba? / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu LAB 2006/11

5

Rozwój nowoczesnych technologii jest nierozerwalnie związany z rozwojem przemysłu. Rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność wykonywania coraz dokładniejszych pomiarów.