Optymalizacja procesu wzorcowania pipet tłokowych

7

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizie wymagań normy ISO 8655-6 opracowane zostały w RADWAG nowe rozwiązania minimalizujące ryzyko występowania błędów.

Wyznaczanie błędów pipet tłokowych metodą grawimetryczną

23

W pomiarach chemicznych (np. w analizie miareczkowej) bardzo istotne znaczenie ma dokładne odmierzanie objętości cieczy. Przeprowadza się je za pomocą różnych naczyń miarowych. Obecnie stosowane są szklane przyrządy pomiarowe, jak zlewki, kolby, itp. (do odmierzania większych objętości), oraz szklane pipety miarowe (do mniejszych objętości).