Nowe wagosuszarki MAC i MAX, szybkość, niezawodność, dokładność / Paweł Nakoneczny

6

Parametrem decydującym w znacznym stopniu o wyniku wilgotności próbki jest temperatura suszenia. Poprzez umiejscowienie termometru kontrolnego bezpośrednio nad szalką uzyskujemy temperaturę zbliżoną do temperatury próbki.

Wagosuszarki w pomiarach wilgotności / Sławomir Janas

16

Powszechnie wiadomo, że zawartość wilgoci ma wpływ na różnorakie własności fizyczne substancji. Stąd wynika potrzeba oznaczania zawartości wilgoci na różnych etapach produkcji czy też kontroli produktu. Zazwyczaj proces w którym określamy wilgotność czy też masę suchą musi być szybki i w miarę pewny.

Warunki środowiskowe dla poprawnej pracy wag elektronicznych / Sławomir Janas

17

Systemy jakości które obecnie są powszechnie stosowne w wielu organizacjach precyzyjnie określają wymogi dla urządzeń pomiarowych oraz warunki w jakich mogą one poprawnie pracować.

Sucha pozostałość szybciej wygodniej za pomocą wagosuszarki

12

Sucha pozostałość i substancje rozpuszczalne to parametry, które jeszcze niedawno należały do grupy wskaźników charakteryzujących jakość wody do spożycia, wód powierzchniowych oraz ścieków odprowadzanych do wód i gleby. Obecnie znaczenie prawne tych parametrów wyraźnie zmalało.

Nowe wagosuszarki ma 3Y szybkość, niezawodność, dokładnoś / Sławomir Janas

WENTYLACJA KOMORYSUSZENIA Podczas suszenia wymagane jest sprawne usuwanie wilgoci nie tylko z próbki ale również z wnętrza komory suszenia. Zastosowane rozwiązanie wykorzystuje naturalny ruch powietrza. Jest on efektem różnicy ciśnień jaka występuje pomiędzy dwoma ośrodkami (wnętrze komory suszenia pomieszczenie).