Wpływ zjawisk sejsmicznych na dokładność pomiarową wag elektronicznych / Sławomir Janas

20

Konstrukcja współczesnych wag elektronicznych zapewnia stabilność wskazań i ich poprawność poprzez wewnętrzne mechanizmy działające w trybie automatycznym.

Błędy wskazań wag elektronicznych wynikające ze zmian wartości przyspieszenia ziemskiego / Sławomir Janas

3

Obok niezaprzeczalnych zalet współczesnych wag elektronicznych takich jak wygoda użytkowania, szybkość ważenia, ergonomiczność, jest też istotny czynnik negatywny, który jest niedoceniany a wręcz czasami pomijany.

Procesy zautomatyzowane w pomiarach masy – podajnik wibracyjny PA-02/H / Sławomir Janas

11

Podajnik składa się z 3 głównych elementów takich jak generator drgań, podajnik z zasobnikiem oraz detektora elementów.

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy -Wymagania odnośnie jakości i kontroli wag

Farmacja powinna stosować wagi, które dopuszcza do użytkowania system nadzoru państwa czyli obszar prawny, choć błędy tych wag mogą być znaczne (w użytkowaniu mogą być 2 x większe od błędów dopuszczalnych przy deklarowaniu zgodności ).

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy -Rutynowe testy w farmacji

Cykl życia przyrządu pomiarowego w zasadzie rozpoczyna się od momentu oceny własnych potrzeb. Na tym etapie wymagana jest dobra znajomość zagadnień produkcyjno – kontrolnych.

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy- Pomiar masy w farmacji

Produkcja leków była i jest związana z mniejszym lub większym ryzykiem popełnienia błędu. Ryzyko w tym przypadku to wprowadzenie na rynek leku szkodliwego dla pacjenta.

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy – Masa minimalna w farmacji

Podczas pomiarów małych wielkości należy określić kiedy pomiar jest poprawny. Tu można zastosować dwa podejścia: 1. można ustalić własne kryteria lub 2. przyjąć założenie, że analiza wagowa jest dokładnie wykonana, jeżeli wynik ważenia mieści się w tolerancji 0,1% nominalnej wartości ważonego wzorca.

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy – Kryteria oceny wag

Do oceny parametrów wag w czasie użytkowania większość działów nadzoru metrologicznego przyjmuje własne kryteria. Wynikają one z oceny całości procesu wytwarzania, kontroli substancji uwzględniając to jak dokładnie masa próbki ma być wyznaczona.

Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy

Zarządzanie ryzykiem jest stosowane w różnych obszarach od finansów poprzez ubezpieczenia do ochrony zdrowia. Sama idea jest na tyle uniwersalna, że może być wdrażana do różnych obszarów.