Wymagania dla wag stosowanych do wzorcowania pipet tłokowych

21

Do przeprowadzenia procedury wzorcowania pipety tłokowej metodą grawimetryczną niezbędna jest odpowiednia waga, dla której wymagania metrologiczne są określone w normie ISO 8655-6.

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium

Laboratorium i metrologia to dwa słowa, które w praktyce nie mogą funkcjonować osobno. Są one nierozerwalnie związane również z wyposażeniem pomiarowym stosowanym podczas badań i pomiarów.

System kompaktowy Radwag jako alternatywa dla monobloków / Witold Lewandowski

13

Konstrukcje tradycyjne były i są produkowane od około 20 lat i pozwoliły na wypracowanie schematu kinematycznego, który pozostał w tej klasie niezmieniony do dziś.

Korekcja siły wyporu w pomiarach masy nowa funkcja wag serii 2Y / Sławomir Janas, Stanisław Karpisz

4

Publikacja zawiera opis oddziaływania siły wyporu na proces ważenia materiałów o różnych gęstościach z wykorzystaniem wag elektronicznych. Pokazuje możliwości kompensowania wpływu siły wyporu poprzez zastosowanie dwóch metod.

Praktyczne aspekty analizy wilgotności / Sławomir Janas

9

Pomiar wilgotności czy też zawartości masy suchej jest pomiarem dość prostym, takie jest bynajmniej pierwsze odczucie. Jak pokazuje wieloletnia praktyka to pierwsze odczucie może być fałszywe i prowadzić do zupełnie błędnych wyników.

Zastosowanie pomiarów grawimetrycznych podczas badan ścieralności materiałów /metoda TABERA; SCHOPPERA-SCHLOBACHA badania kół zębatych/ / Sławomir Janas

24

Odporność materiałów na ścieranie jest jednym z ważniejszych parametrów użytkowych. W ciągu kilku dziesięcioleci opracowano różnorakie metody pomiarowe.

Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM 10, PM 2,5 z wykorzystaniem metody grawimetrycznej / Sławomir Janas

Otaczające nas powietrze atmosferyczne ulega ciągłym modyfikacjom, które są efektem działalności człowieka oraz naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są zakłady przemysłowe, kotłownie oraz komunikacja.

Oznaczanie pyłu całkowitego i respirabilnego metoda filtracyjno – wagowa na stanowiskach pracy / Sławomir Janas

8

Celem tej publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z oznaczaniem pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy.

Jak wybrać właściwą wagę?

Zakres ważenia jest określony przez producenta i bezwzględnie musi być przestrzegany przez użytkownika. Ważenie ładunków powyżej parametru Max doprowadzi do trwałego uszkodzenia przyrządu.

Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów

22

Pomieszczenia klimatyczne budowane są w miejscach oddalonych od źródeł drgań mechanicznych i akustycznych. Pomieszczenia są wyciszane. Dostęp do pomieszczenia ograniczony jest przy wykorzystaniu systemu kontroli wejścia z użyciem kart RFID.