Wzorcowanie wzorców masy, odważników i obciążników

Pomiary masy, obok pomiarów długości, należą do najstarszych pomiarów na świecie. Według zapisów historycznych pierwsze wzmianki dotyczące urządzeń przeznaczonych do określenia masy, sięgają roku 4000 przed naszą erą, związane to było z rozwojem handlu w dorzeczu rzek Eufrat, Tygrys i Indus.

Wpływ automatyzacji procesu pomiarowego na niepewność wzorcowania wzorców masy i odważników / Andrzej Hantz

19

Artykuł przedstawia wpływ automatyzacji procesu komparacji wzorców masy na niepewność pomiaru przy wyznaczaniu masy wzorców masy lub odważników.