Wagi automatyczne

automatWaga automatyczna jest to urządzenie wyznaczające masę produktu bez udziału operatora i działające według założonego automatycznego cyklu określonego dla danej wagi.

Wyróżnia się wagi automatyczne:

  • dla pojedynczych ładunków,
  • kontrolująca,
  • etykietująca,
  • kalkulacyjno-etykietująca,
  • porcjująca,
  • odważająca,
  • przenośnikowa,
  • wagonowa,

Wagi automatyczne są klasyfikowane w klasach:

Działka legalizacyjna – wagi jednodziałowe

Klasa
dokładności
oznaczenie

Wartość działki
legalizacyjnej
[e]

Liczba działek legalizacyjnych
[n=Max/e]

min.

max.

XI

Y(I)

0,001g ≤ e

50.000

-

XII

Y(II)

0,001g ≤ e ≤ 0,05g

100

100.000

0,1g ≤ e

5.000

100.000

XIII

Y(a)

0,1g ≤ e ≤ 2g

100

10.000

5g ≤ e

500

10.000

XIIII

Y(b)

5g ≤ e

100

1.000

Tablica 3 źródło Dyrektywa 2004/22/WE

Działka legalizacyjna – wagi wielodziałowe

Klasa
dokładności
oznaczenie

Wartość działki
legalizacyjnej
[e]

Liczba działek legalizacyjnych
[n=Max/e]

min.(1)
n=Max
i/e(i+1)

max.
n=Max
i/ei

XI

Y(I)

0,001g ≤ ei

50.000

-

XII

Y(II)

0,001g ≤ ei ≤ 0,05g

5.000

100.000

0,1g ≤ ei

5.000

100.000

XIII

Y(a)

0,1g ≤ ei

500

10.000

XIIII

Y(b)

5g ≤ ei

50

1.000

Tablica 4 źródło Dyrektywa 2004/22/WE

i= 1,2,… r
i= podzakres
r= całkowita liczba zakresów

Oferta wag automatycznych >>