Wagi nieautomatyczne

hty

Waga nieautomatyczna jest to przyrząd pomiarowy, służący do ustalania masy przez wykorzystanie działania na ciało siły grawitacji, wymagający interwencji operatora podczas ważenia (np. przy nałożeniu ładunku na szalkę wagi). Waga może również służyć do ustalania innych, związanych z masą, wielkości, ilości, parametrów czy właściwości.

W metrologii prawnej rozróżnia się cztery klasy wag nieautomatycznych, które przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Klasa
dokładności
oznaczenie

Wartość działki
legalizacyjnej
[e]

Liczba działek legalizacyjnych
[n=Max/e]

Obciążenie minimalne
[Min]*

min.

max.

wartośc min.

Specjalna

0,001g ≤ e

50.000

-

100 e (d)**

Wysoka

0,001g ≤ e ≤ 0,05g

100

100.000

20 e (d)**

0,1g ≤ e

5.000

100.000

50 e (d)**

Średnia

0,1g ≤ e ≤ 2g

100

10.000

20 e

5g ≤ e

500

10.000

20 e

Zwykła

5g ≤ e

100

1.000

10 e

Tablica 3 źródło PN-EN 45501:1992

* Obciążenie minimalne jest zredukowane do 5e dla wag klasy II i III stosowanych do określania opłat według taryf pocztowych.
** Dla wag o jednym zakresie ważenia, wyposażonych w pomocnicze urządzenia wskazujące.

 

Błąd graniczny
dopuszczalny

Dla obciążeń [m] wyrażonych w działkach legalizacyjnych [e]

klasa

klasa

klasa

klasa

± 0,5 e

0 ≤ m
m ≤ 50.000

0 ≤ m
m ≤ 5000

0 ≤ m
m ≤ 500

0 ≤ m
m ≤ 50

± 1 e

50.000 < m
m ≤ 200.000

5000 < m
m ≤ 20.000

500 < m
m ≤ 2 000

50 < m
m ≤ 200

± 1,5 e

200.000 < m

20.000 < m
m ≤ 100.000

2000 < m
m ≤ 10.000

200 < m
m ≤ 1000

Tablica 6 źródło PN-EN 45501:1992

Błędy graniczne dopuszczalne wag w użytkowaniu są dwukrotnie większe.

Oferta wag nieautomatycznych >>