METROLOGIA PRZEMYSŁOWA

Metrologia przemysłowa obejmuje wszystkie czynności metrologiczne, które są związane z procesami produkcyjnymi w przemyśle, badaniami i usługami. Podstawową czynnością metrologii przemysłowej jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych.