Spójność pomiarowa

spoj-pom-01Spójność pomiarowa, jest to właściwość pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na tym, że można go powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności.

 

Zachowanie spójności pomiarowej jest warunkiem jednoznaczności wyników pomiarów, umożliwiającym ich wzajemne porównanie.

Dla użytkowników wykorzystujących przyrządy pomiarowe oraz wzorce robocze, najlepszym sposobem zapewnienia spójności pomiarowej jest wzorcowanie ich  w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Spójność pomiarowa dokumentowana jest przez harmonogramy wzorcowań i sprawdzeń okresowych, potwierdzonych świadectwami wzorcowania i wynikami sprawdzeń.