Wzorcowanie i sprawdzanie

Wzorcowanie jest czynnością dobrowolną, mającą zapewnić stosowanie właściwych przyrządów pomiarowych, których wskazania i niepewność pomiaru są znane i zapewniają spójność pomiarową – odniesienie do państwowych wzorców miary. Zachowanie spójności pomiarowej jest warunkiem jednoznaczności wyników pomiarów, umożliwiającym ich wzajemne porównanie.

Podstawowe cechy wzorcowania to:

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych dokonywane jest przez kompetentne laboratorium. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji laboratorium jest jego akredytacja. Normy dopuszczają również, przy spełnieniu określonych wymagań, wykonanie wzorcowania wyposażenia pomiarowego we własnym zakresie.

Sprawdzenia okresowe wyposażenia pomiarowego mają na celu potwierdzenie, że wyposażenie pomiarowe w trakcie użytkowania, między wyznaczonymi wzorcowaniami, spełnia określone przez użytkownika wymagania.