NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM

schemat

Systemy zarządzania wymagają ciągłego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Centrum Metrologii firmy RADWAG oferuje kompleksowe usługi w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, które obejmują:

  • opracowanie i realizowanie dzienników wyposażenia pomiarowego,
  • opracowanie i nadzorowanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń okresowych wyposażenia pomiarowego (spójność pomiarowa),
  • realizację wzorcowań wyposażenia pomiarowego poprzez Laboratorium Pomiarowe (w zakresie akredytacji) oraz inne laboratoria akredytowane,
  • szkolenia personelu z zakresu metrologii i pomiarów,
  • audity wewnętrzne w obszarach nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Metrologii RADWAG.