O centrum

_MG_4841Centrum Metrologii zostało powołane w dniu 25 października 2012 roku Zarządzeniem Dyrektora RADWAG Wagi Elektroniczne. Powstało na bazie Laboratorium Pomiarowego RADWAG – komórki organizacyjnej RADWAG Wagi elektroniczne powstałej w roku 2003 – które zajmowało się przede wszystkim wzorcowaniem przyrządów pomiarowych oraz działalnością konsultingową i szkoleniową.

W dniu 20 maja 2013 roku, podczas obchodów Światowego Dnia Metrologii, Centrum Metrologii nadano imię Zdzisława Rauszera, uznawanego przez środowisko za „ojca polskiej metrologii”, pierwszego Dyrektora Głównego rzędu Miar.

Działalność Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera w Radomiu skupiona jest w kilku obszarach: zapewnienie spójności pomiarowej w zakresie masy, objętości, długości, temperatury i wilgotności; realizowane przez Laboratorium Pomiarowe, popularyzacja metrologii poprzez organizację otwartych seminariów oraz aktywny udział pracowników Centrum w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz poprzez stronę internetową Centrum na której dostępna jest podstawowa baza wiedzy, działalność szkoleniową, konsultingową i wydawniczą, działalność usługową w zakresie kompleksowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, działalność badawczą w zakresie pomiarów masy i objętości.

Patronem Centrum Metrologii jest Zdzisław Erazm Rauszer.
Czytaj więcej