Podstawowym zadaniem Centrum Metrologii jest podnoszenie świadomości użytkowników przyrządów pomiarowych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu dobrej praktyki ważenia. Cel ten realizowany jest poprzez organizację szkoleń i seminariów naukowych, a także poprzez własną stronę internetową, stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu metrologii pomiarów masy.

FORUMESURE 2014

FORUMESURE 2014

W dniach 31 marca 2 kwietnia 2014r. w Pretorii (Republika Południowej Afryki) afrykański Komitet Metrologii (CAFMET) był organizatorem kolejnej edycji kongresu FORUMESURE. Jest to coroczne wydarzenie, skierowane do firm i instytucji afrykańskich, w celu przekazywania im najnowszych osiągnieć w zakresie metrologii. Warto zaznaczyć, że RADWAG jest członkiem CAFMET. FORUMESURE skierowany był do: – przemysłu krajów […]

Międzynarodowa Konferencja IMEKO komitetów technicznych TC3, TC5 i TC 22

IMEKO 2014

W dniach od 2 do 4 lutego 2014 w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) odbyła się wspólna konferencja komitetów technicznych IMEKO TC3 – masy, siły i momentu siły, TC5 – pomiary twardości i TC22 – pomiary drgań. W spotkaniu wzięło udział blisko 70-ciu uczestników z całego świata, reprezentujących w większości narodowe instytuty metrologiczne oraz środowisko akademickie […]

Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014

W dniu 19-tego grudnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji prawnej, jaka powstanie po 1 stycznia 2014 roku, w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego legalizacji ponownej wag nieautomatycznych dopuszczonych do stosowania w obszarze metrologii prawnej na podstawie Rozdziału 8 Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku „Prawo o Miarach”. Spotkanie miało na celu […]