WZORCOWANIE I POMIARY

_MG_4538Wzorcowanie realizowane jest przez Laboratorium Pomiarowe firmy Radwag, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (AP 069) w zakresie wzorców masy, odważników i obciążników, wag elektronicznych nieautomatycznych, wag elektronicznych automatycznych oraz pipet tłokowych.
Pełny zakres akredytacji znajduje się tutaj.

Zakres usług wzorcowania oraz możliwości pomiarowe przedstawione są w tabeli poniżej:

Przyrząd pomiarowy Zakres pomiarowy
W zakresie akredytacji
Wzorce masy i odważniki klasy E2 od 1 mg do 1 kg
Wzorce masy i odważniki klasy F1 od 1 mg do 20 kg
Wzorce masy i odważniki klasy F2 od 1 mg do 20 kg
Wzorce masy i odważniki klasy M1 i M2 od 1 mg do 20 kg
Wzorce masy 25 kg
Wagi elektroniczne nieautomatyczne od 1 mg do 3000 kg
Wagi elektroniczne automatyczne od 1 g do 120 kg
Pipety tłokowe od 1 μl do 10 000 μl
Poza zakresem akredytacji
Wagi elektroniczne nieautomatyczne powyżej 3000 kg
Wagi elektroniczne automatyczne powyżej 120 kg
Biurety i dozowniki tłokowe do 100 ml
Szklane wzorce objętości (nurniki) od 1 cm3 do 20 cm3

Szczegółowe informacje dotyczące Laboratorium Pomiarowego znajdują się tutaj.